Kategorie usług
 
Menu

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/24/8058/546883
Cena netto 750,00 zł Cena brutto 750,00 zł
Cena netto za godzinę 93,75 zł Cena brutto za godzinę 93,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-29 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Monika Połosak Telefon 513 072 949
E-mail monika.polosak@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie uczestnikom problemów rachunkowych i podatkowych w związku z amortyzacją środków trwałych i WNiP pod kątem ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, rozwiązanie licznych przykładów pozwoli Państwu w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Korzyści dla uczestników szkolenia: - zapoznanie się z zasadami amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - zdobycie wiedzy na temat optymalizacji podatkowej w sytuacji złej i dobrej koniunktury, - nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą amortyzacji,  - posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.  
Drukuj do PDF