Kategorie usług
 
Menu

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - warsztaty praktyczne w Ms Excel


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/23/8058/546384
Cena netto 1 050,00 zł Cena brutto 1 050,00 zł
Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 87,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-09 Termin zakończenia usługi 2020-07-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Monika Połosak Telefon 513 072 949
E-mail monika.polosak@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia: - zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, - przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu konsolidacji, - każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie sporządzać sprawozdania skonsolidowane w MS Excel. Korzyści dla uczestników szkolenia: zdobycie wiedzy o metodach konsolidacji sprawozdań finansowych, zapoznanie z zasadami konsolidacji dla typowych transakcji wewnątrzgrupowych, poznanie sposobów na ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu nietypowych transakcji wewnątrzgrupowych, poznanie sposobów na automatyzację procesu konsolidacji w programie MS Excel, zapoznanie się ze sposobami kontroli przeprowadzonej konsolidacji, zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi sprawozdawczość finansową jednostek powiązanych.


Drukuj do PDF