Kategorie usług
 
Menu

Lutowacz. Lutowanie miękkie twarde.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/22/10510/546245
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 33,33 zł Cena brutto za godzinę 33,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Przemysław Drzazga Telefon +48 322412514
E-mail chorzow@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących procesy lutowania. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot.: - zasad BHP przy lutowaniu płomieniowym, indukcyjnym; - definicji i przebiegu procesu lutowania; - podstawowych wiadomości o materiałach podstawowych oraz dodatkowych w procesie lutowania; - sposobów przygotowania materiału do lutowania; - wykonywania połączeń lutowanych płomieniowo na miękko i twardo. Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu możliwość przystąpienia do egzaminu w. PN-EN ISO 13585


Drukuj do PDF