Kategorie usług
 
Menu

Wartości niematerialne i prawne


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/10/10291/541413
Cena netto 590,00 zł Cena brutto 725,70 zł
Cena netto za godzinę 73,75 zł Cena brutto za godzinę 90,71
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-08 Termin zakończenia usługi 2020-07-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Osoba do kontaktu Anna Ciucias Telefon 693 333 558
E-mail szkolenia@pkfpolska.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali pojęcia i klasyfikacje WNiP, zasady prowadzenia ewidencji, ustalania wartości początkowej, dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz zasad przekazywania WNiP w formie aportów i przeznaczania do sprzedaży.


Drukuj do PDF