Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication - pakiet 84 godzin lekcyjnych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/09/8500/540850
Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 75,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 84
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-11-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-05
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Leader School Konin Alina Błaszczyk
Osoba do kontaktu Alina Błaszczyk Telefon +48 607 387 609
E-mail konin@leaderschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kompetencji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu na uczestnik potrafi prowadzić konwersację na wyuczonym poziomie zaawansowania, napisać informację tekstową w języku angielskim np. potrzebną w wykonywanym zawodzie - SŁUCHANIE Potrafi zrozumieć znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.- - CZYTANIE Rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. - POROZUMIEWANIE SIĘ Potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej. Potrafii formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania. - SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ Potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna. - PISANIE Potrafi napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.


Drukuj do PDF