Kategorie usług
 
Menu

Egzamin SIELE Global język hiszpański


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/06/16109/540072
Cena netto 690,00 zł Cena brutto 690,00 zł
Cena netto za godzinę 230,00 zł Cena brutto za godzinę 230,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-01 Termin zakończenia usługi 2020-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk
Osoba do kontaktu Agnieszka Fyda Telefon 508178357
E-mail poliglota@poliglota.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest sprawdzenie poziomu kompetencji językowych, które uczestnik osiągnął po zakończeniu usługi kursu językowego języka hiszpańskiego oraz zdobycie certyfikatu języka hiszpańskiego ogólnego SIELE Global z opisem kompetencji zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), podanym w języku efektów kształcenia. Usługa sprawdza w zakresie wiedzy i umiejętności znajomość języka hiszpańskiego w pisaniu, czytaniu, mówieniu, rozumieniu ze słuchu, znajomość gramatyki i słownictwa w każdym aspekcie posługiwania się językiem hiszpańskim. Usługa sprawdza w zakresie kompetencji społecznych umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w języku hiszpańskim oraz znajomość różnic kulturowych pomiędzy kulturą polska i hiszpańską.


Drukuj do PDF