Kategorie usług
 
Menu

NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY: A 2.1, A 2.2 , B 1.1 (KURSY SEMESTRALNE)- 168 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/05/10316/539214
Cena netto 2 520,00 zł Cena brutto 2 520,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 168
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-13 Termin zakończenia usługi 2021-07-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD. Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie dłuższe wypowiedzi i teksty w różnych odmianach regionalnych języka niemieckiego. Potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych doskonaląc płynność mówienia (m.in. proste negocjacje, zwrócenie komuś na coś uwagi, reagowanie na polecenia). Umie w szczegółowy sposób opisywać swoje otoczenie, cechy charakteru, upodobania. Potrafi tworzyć nowe słowa, wyrażać emocje. Wie jak przeprowadzić krótką rozmowę kwalifikacyjną, a także krótką prezentację. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1.1.


Drukuj do PDF