Kategorie usług
 
Menu

Język angielski w miejscu pracy - Poziom B 1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/04/7675/538909
Cena netto 2 925,00 zł Cena brutto 3 597,75 zł
Cena netto za godzinę 162,50 zł Cena brutto za godzinę 199,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-07
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon 32 7040100
E-mail m.hajduk@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny kursu to nabycie WIEDZY w zakresie prowadzenie rozmów na tematy branżowe. Oprócz słownictwa z zakresu tzw. General English uczestnikom zaprezentowane będzie słownictwo biznesowe w kontekście czyli w dialogach, wypowiedziach ustnych czy słuchowiskach. Celem uczestników będzie NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI użycia biznesowego słownictwa w sytuacjach zawodowych, takich jak przedstawianie oferty, badanie potrzeb klientów, składanie reklamacji, prowadzenie rozmowy telefonicznej czy dokonywanie ustaleń z klientami. W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH uczestnik nabędzie umiejętności komunikacji w języku angielskim, co ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie oraz ograniczy lęk przed kontaktami z kontrahentami innych umiejętności Zakres materiału realizowany będzie zgodny ze skalą Rady Europy (Common European Framework of Reference) w obszarze słuchania, mówienia, rozumienia, czytania i pisania oraz struktur gramatycznych


Drukuj do PDF