Kategorie usług
 
Menu

Środki trwałe dla służb technicznych i finansowych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/04/21308/538564
Cena netto 1 099,00 zł Cena brutto 1 351,77 zł
Cena netto za godzinę 91,58 zł Cena brutto za godzinę 112,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601 950 841
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pozyskanie , usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie środków trwałych w aspekcie technicznym i finansowym. W szczególności: pojęcia środka trwałego , Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe, praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie, Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje, miary wartości użytkowej, amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić gospodarkę i ewidencje środków trwałych. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.
Drukuj do PDF