Kategorie usług
 
Menu

„Zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego 2020″


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/01/38734/537520
Cena netto 640,00 zł Cena brutto 787,20 zł
Cena netto za godzinę 91,43 zł Cena brutto za godzinę 112,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-12
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Osoba do kontaktu Joanna Wątor Telefon +48 534920346
E-mail szkolenia@medium.media.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia Książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB, zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków, zasady rejestracji dokumentacji związanej z robotami remontowymi w KOB.


Drukuj do PDF