Kategorie usług
 
Menu

Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/9737/536864
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-24 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-26
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Niemiecko-Polska Fundacja Nowa Energia
Osoba do kontaktu Leszek Czapla Telefon 577512340
E-mail cig@onet.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, co wpłynie na lepszą kondycję finansową firmy.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację projektu, realizacji i rozliczania projektów. Uczestnicy będą umieli sporządzić wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność


Drukuj do PDF