Kategorie usług
 
Menu

ADR podstawa + cysterny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/7539/536743
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-15 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydawany jest przez Urząd Marszałkowski
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Dokument uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy
Osoba do kontaktu Ewelina Miodek Telefon +48 511451887
E-mail akademia.ewelina@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia ADR kurs podstawowy plus kurs specjalistyczny z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach- jest uzyskanie niezbędne wiedzy i kwalifikacji.


Drukuj do PDF