Kategorie usług
 
Menu

Prawo Jazdy kategorii C i C+E (kurs łączony) wraz z OPŁATAMI EGZAMINACYJNYMI


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/31990/536599
Cena netto 4 998,00 zł Cena brutto 4 998,00 zł
Cena netto za godzinę 76,89 zł Cena brutto za godzinę 76,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-09
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD Krosno
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Word Krosno
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Impuls Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Kalisz Telefon +48 781333222
E-mail impuls.akademia@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji pracowników.
Cel edukacyjny
Celem jest zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym i zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w zakresie prawa jazdy kat. C oraz kat. C+E.


Drukuj do PDF