Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka niemieckiego na poziomie A1 - Bony na szkolenia.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/10601/536343
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska
Osoba do kontaktu Grażyna Gliszczyńska Telefon 856635331, 604248328
E-mail biuro@perfect.ids.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A1 pozwoli uczestnikom na wykorzystanie danej wiedzy w praktyce, rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie zdolności samodzielnego porozumiewania się w języku niemieckim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych : rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie: • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem • doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z określonymi kryteriami • uczenie stosowania podstawowych form wypowiedzi z dbałością o ich poprawność i estetykę • wdrażanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.
Drukuj do PDF