Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewóz rzeczy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/11542/535922
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 17,86 zł Cena brutto za godzinę 17,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-18 Termin zakończenia usługi 2020-07-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-18
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanej jazdy. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki. Szkolenie ma przygotować uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia samochodu ciężarowego lub samochodu ciężarowego z przyczepą, albo naczepą. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz podczas jazdy w warunkach specjalnych symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ). Ponadto ukończenie szkolenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost samodzielności, samokształcenie się osoby uczestniczącej w kursie oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF