Kategorie usług
 
Menu

KURS PRAWO JAZDY kat.C oraz KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA do kat.C1,C1+E,C,C+E wraz z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/25/43842/535553
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 25,26 zł Cena brutto za godzinę 25,26
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-09 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-09
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E oraz D,D+E,D1,D1+E.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD - Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe/Urząd Miast - Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTO" LESZEK CZOP
Osoba do kontaktu LESZEK CZOP Telefon
E-mail leszekczop@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu oraz do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.
Drukuj do PDF