Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca na kat. D.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/21/10244/534393
Cena netto 1 150,00 zł Cena brutto 1 150,00 zł
Cena netto za godzinę 31,94 zł Cena brutto za godzinę 31,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-18 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-14
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. T
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Violetta Ciesielska Telefon 48 65 6658839
E-mail v.ciesielska@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji lub uzupełnienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych kierowcy o uprawnienia do kierowania autobusem. Kurs uporządkowuje, podnosi wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu na kwalifikacje w zakresie przewozu osób. Celem jest uzyskanie przez kursanta umiejętności do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej.
Drukuj do PDF