Kategorie usług
 
Menu

FDM Cranio


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/19/16735/533188
Cena netto 2 250,00 zł Cena brutto 2 250,00 zł
Cena netto za godzinę 83,33 zł Cena brutto za godzinę 83,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 27
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-28 Termin zakończenia usługi 2020-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-27
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Angitia Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Krysiak Telefon 572 955 747
E-mail m.krysiak@angitia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności fizjoterapeutycznych z modelu FDM Cranio, który opiera się na technikach i modelu FDM oraz jego wykorzystaniu w regionie czaszki. WIEDZA: Uczestnik kursu posiada wiedzę z zakresu FDM Cranio, anatomii czaszki, palpacji szwów i ważniejszych struktur nerwowo-naczyniowych oraz mięśniowo-stawowych, układu autonomicznego (zadania i funkcje). UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik kursu posiada umiejętność przeprowadzenia testów nerwów czaszkowych, drenażu czaszki i mózgu, zdiagnozowania bólów głowy różnego pochodzenia i wykorzystania modelu FDM w ich leczeniu, zastosowania technik FDM Cranio w pediatrii, neurologii i ortopedii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik kursu dzięki pozyskanej wiedzy i nabytym umiejętnościom potrafi identyfikować problemy i znajdować na nie rozwiązania, integrować poznane techniki z innymi w pracy z pacjentem dla lepszego efektu fizjoterapeutycznego oraz przestrzegać zasad etycznych w podejmowanych działaniach w stosunku do pacjenta, stawiać dobro pacjenta na pierwszym miejscu oraz krytycznie oceniać efekty zastosowanych działań terapeutycznych.


Drukuj do PDF