Kategorie usług
 
Menu

Kurs kandydatów na kierowców kat. C,C+E,D ( badanie lekarskie, badanie psychologiczne, egzamin państwowy - pierwszy)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/18/17102/532772
Cena netto 10 700,00 zł Cena brutto 10 700,00 zł
Cena netto za godzinę 101,90 zł Cena brutto za godzinę 101,90
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 105
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-14 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-07
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. C
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Starosta wydaje prawo jazdy kat.C,C+E,D
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski"
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski'
Osoba do kontaktu Ewa Borkowska Telefon 87 5663813
E-mail janwasilewski@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E,D oraz przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu państwowego.


Drukuj do PDF