Kategorie usług
 
Menu

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM: A1.2 52 GODZINY WROCŁAW


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/18/10316/532276
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 190,00 zł
Cena netto za godzinę 22,88 zł Cena brutto za godzinę 22,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-06 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon +48 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursu Österreich Institut uczestnik: potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania, potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy, zna zasady gramatyczne odpowiednie do poziomu A 1.2
Drukuj do PDF