Kategorie usług
 
Menu

Warsztaty praktyczne dla początkujących w zakresie podstaw metodologii Customer Development (poziom podstawowy A)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/17/14095/531704
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-20 Termin zakończenia usługi 2020-05-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu METENI CONSULTING Sp. z o.o. sp. k.
Osoba do kontaktu Bartłomiej Śliwiński Telefon 604413570
E-mail biuro@meteni.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pasywnego (wykonywanie powierzonych zadań) udziału w procesie modyfikowania istniejących produktów / usług lub tworzenia nowych produktów / usług w ramach wewnętrznych zespołów projektowych przedsiębiorstw. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - Wiedza: ma podstawową wiedzę na temat metodologii Customer Development i modeli biznesowych jako metodologii opisującej w sposób całościowy sposób zarabiania przedsiębiorstw - Umiejętności: umie samodzielnie efektywnie zidentyfikować i opisać model biznesowy swojego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstw bezpośrednio konkurencyjnych. - Kompetencja społeczne: umie komunikować się efektywnie z innymi pracownikami w zespole projektowym zgodnie z przyjętym słownictwem i definicjami metodologii Customer Development w sposób zapewniający dobrą współpracę w zakresie opisywania modeli biznesowych wraz ze zdolnością do poszerzania własnego słownictwa zawodowego (zgodnie z posiadanymi zdolnościami i potrzebami do kształtowania rozwoju osobistego) w trakcie cyklicznych prac rozwojowych wewnątrz organizacji.


Drukuj do PDF