Kategorie usług
 
Menu

Audyt efektywności energetycznej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/10192/531209
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 476,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Poszanowania Energii
Osoba do kontaktu Małgorzata Popiołek Telefon +48 604 336 703
E-mail biuro@fpe.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi szkoleniowej jest zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831). Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912); - umie samodzielnie prowadzić proces audytu efektywności energetycznej, tworzyć raport z audytu oraz procedować nabycie i umorzenia świadectw efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki - ma umiejętność samokształcenia się w szczególności w zakresie śledzenia zmian przepisów i interpretacji przepisów oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań.
Drukuj do PDF