Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. CE / Kierunek Kariera Zawodowa / MBON


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/13/22354/530756
Cena netto 3 195,00 zł Cena brutto 3 195,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 71
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-28 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat CE
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E.Podczas trwania kursu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi samochodu do jazdy, budowy i eksploatacji pojazdu, przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przewozu i mocowania ładunków, przepisów dotyczących transportu w kraju i na trasach międzynarodowych, czasu pracy kierowców, odpowiedzialności kierowcy zawodowego, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą w ruchu drogowym oraz podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe pojazdu, sprzęganie i rozprzęganie przyczepy, umiejętność prawidłowego reagowania i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem pojazdu ciężarowego z przyczepą, wzrost atrakcyjności i przydatności na rynku pracy, zdolność kształtowania własnego rozwoju, uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminu państwowego.


Drukuj do PDF