Kategorie usług
 
Menu

NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY: B 1.2, B 1.3, B 2.1 - KURSY Intensywne - 168 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/12/10316/530146
Cena netto 2 520,00 zł Cena brutto 2 520,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 168
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon +48 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD. Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów do poziomu B2.1. Po zakończeniu kursów uczestnik: rozumie proste teksty literackie, wykład i tekst słuchany, umie zdać relację, opowiedzieć dłuższą historię, zająć stanowisko w jakiejś sprawie, potrafi także napisać listy oficjalne oraz znaleźć synonimy do nieznanych słów, a także odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej użycia języka niemieckiego na poziomie B 2.1


Drukuj do PDF