Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie: Odpowiedzialność prawna dyrektora, rady pedagogicznej i nauczycieli


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/12/11564/529710
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 98,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-04
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia zgodnie ze statutem
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Osoba do kontaktu Anna Sęk Telefon 796 308 486
E-mail szkolenia@wsap.szczecin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności: dyscyplinarnej, karnej, porządkowej i cywilnej nauczycieli, dyrekcji oraz grona niepedagogicznego
Drukuj do PDF