Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski 3.0 Next Step Metodą Colina Rose (kurs indywidualny)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/12/10768/529692
Cena netto 5 199,00 zł Cena brutto 5 199,00 zł
Cena netto za godzinę 77,60 zł Cena brutto za godzinę 77,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-04-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Angelika Giżowska Telefon 517 210 260
E-mail angielski@euroengram.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności bardzo płynnego komunikowania się w języku angielskim na poziomie C1 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Kursanci poznają i ćwiczą bardzo zaawansowane zwroty i wyrażenia niezbędne do płynnej i bezbłędnej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie pobytu zagranicą lub w kontaktach z obcokrajowcami mieszkającymi oraz pracującymi w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie bardzo zaawansowanych idiomatycznych zwrotów w wyuczonych kontekstach. Cele szczegółowe: wprowadzenie, utrwalenie i praktyczne zastosowanie bardzo zaawansowanych zwrotów niezbędnych w codziennej komunikacji językowej w następujących sytuacjach życiowych: ekologia, choroby układu nerwowego, uzależnienia, zdrowe odżywianie, Internet i portale społecznościowe, moda i wygląd zewnętrzny, obsługa klienta i prawa konsumenckie, ekonomia, nowoczesne macierzyństwo, zwyczaje i kultura krajów anglojęzycznych itp. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach zachęcani są do intensywnej komunikacji z trenerem w celu rozwijania umiejętności mówienia w typowych sytuacjach życiowych. Celem kursu jest również pogłębianie struktur leksykalno-gramatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie C1-C2.


Drukuj do PDF