Kategorie usług
 
Menu

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/11/10192/529487
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 56,82 zł Cena brutto za godzinę 69,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-18
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Poszanowania Energii
Osoba do kontaktu Małgorzata Popiołek Telefon +48 604 336 703
E-mail biuro@fpe.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi szkoleniowej jest zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831). Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnych ustawą w sprawie efektywności energetycznej; - umie samodzielnie prowadzić proces audytu energetycznego przedsiębiorstwa, tworzyć raport z audytu oraz procedować raport z wykonanego audytu zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki - ma umiejętność samokształcenia się w szczególności w zakresie śledzenia zmian przepisów i interpretacji przepisów oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań.
Drukuj do PDF