Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka rosyjskiego na poziomie A1 zakończony egzaminem TELC


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/03/10401/525390
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 140,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-29
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, Certyfikat znajomości języka rosyjskiego TELC wydawany przez GmbH.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Michałowska Telefon 857112257
E-mail k.michalowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1
Drukuj do PDF