Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka angielskiego biznesowe.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/03/33679/525014
Cena netto 4 960,00 zł Cena brutto 4 960,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 160,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 31
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-06
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Master Class and More Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Monika Nowak Telefon 693410363
E-mail office@masterclassandmore.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem intensywnego kursu z języka angielskiego jest rozwój kompetencji językowych w obszarze biznesu . Uczestnik szkolenia będzie umiał komunikować się z kontrahentami anglojęzycznymi, odczytywać ze zrozumieniem finansowe i księgowe dokumenty anglojęzyczne, redagować pisma urzędowe w języku angielskim, umiał prowadzić negocjacje, pisać maile, notatki służbowe i protokoły ze spotkań, prowadzić rozmowy telefoniczne, przeprowadzać rozmowy z pracownikiem, prowadzić konwersację podczas konferencji biznesowej i spotkań biznesowych, aktywnie uczestniczyć w spotkaniu biznesowym, przedstawić firmę, opisywać działalność operacyjną firmy, prognozować tendencje rozwoju firmy, podsumowywać raporty, analizować przyczyny problemów firmy, opisywać podróże biznesowe. Rozwój kompetencji językowych stwarza możliwość udziału w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach, podnosi kompetencje pracowników i pracodawców, wpływa pozytywnie na wizerunek firmy na rynku, zwiększa przewagę konkurencyjną firmy. Firma ma szansę zdobywać nowe rynki, rozwijać się ekonomicznie i finansowo. Kurs będzie się odbywał cyklicznie przez okres ustalony w ofercie, dzięki czemu nabyta wiedza i umiejętności zostaną utrwalone i usystematyzowane. Uczestnik kursu będzie przygotowany do podjęcia nauki w kolejnym module kursu.W konsekwencji zwiększy to efektywność pracy tych osób, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie obrotów i przychodów firmy w przeciągu do pół roku od zakończenia kursu o wielkość około 2%. Ponadto znacznie wzrośnie poziom obsługi i komunikacji pracownika z kontrahentami zagranicznymi, co przyniesie dodatkowe niewymierne korzyści dla firmy poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy, co w dalszym okresie wpłynie na pozyskanie nowych klientów
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz rozwój umiejętności w mowie i piśmie a także rozwój kompetencji społecznych w dziedzinach biznesu takich jak; finanse,dokumentacja firmowa, dokumenty finansowe i księgowe, dokumentacja handlowa i sprzedażowa dokumenty księgowe, komunikacja z kontrahentami na tematy społeczne, firmowe, biznesowe. Uczestnik kursu opanuje podczas szkolenia podstawowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne pozwalające mu na budowanie i zrozumienie wypowiedzi np. związanych z życiem codziennym, , przeliterowaniem słów angielskich, podaniem numerów telefonów, przekazaniem informacji dotyczących miejsca w którym mieszka, położenia przedmiotów, wykonaniem zakupów, nazwanie podstawowych czynności życiowych, nazywanie ważniejszych krajów, miast i narodowości, zareagowanie w sytuacjach biznesowych, zredagowania podstawowych informacji w formie pisemnej (pisanie e.maili oraz zrozumienia tekstów w dokumentach firmowych, finansowych i księgowych w firmie. Szkolenie będzie wzbogacone o zagadnienia charakterystyczne dla administracji branży rachunkowości , w szczególności finansów i księgowości, w tym analizie i interpretacji dokumentacji finansowo-księgowej, dokumentacji sprzedażowej i związanej z należnościami oraz prowadzeniem windykacji należności. Uczestnik nauczy się w zakresie; rozmowy telefonicznej – przełączenie do odpowiedniej osoby, przekazanie informacji. W obszarze dokumentacji będzie potrafił przygotować dokumenty tj jak faktury, dokumenty handlowe, pisma przewodnie, urzędowe, analiza i redagowanie pism finansowych. Będzie potrafił przekazywać dane dotyczące kwot, wartości, dat, danych rejestrowych firm. Pozna zwroty pozwalające na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z kontrahentami zagranicznymi na tematy firmowe związane ze sprzedażą, finansami i księgowością. Uczestnik będzie potrafił redagować maile w sprawach związanych z działalnością firmy. Kurs językowy pozwoli uczestnikowi nabyć umiejętności komunikacji w języku angielskim, co ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie i ograniczy lęk przed kontaktami z ludźmi różnej narodowości. Znajomość języka ułatwi również dostęp do urządzeń nowoczesnej technologi, w tym internetu, gdzie wiele informacji nawet na polskich stronach jest w języku angielskim. Działania w sieci pozwolą również na nawiązanie nowych znajomości np. ludzi z kręgu zainteresowań z różnych krajów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ; 1. w zakresie wiedzy; -będzie posiadał wiedzę z zakresu słownictwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży, finansów i księgowości -będzie wiedział jak poprawnie gramatycznie formułować wypowiedzi w języku biznesowym -będzie znał popularne anglojęzyczne zwroty dotyczące sprzedaży, finansów i księgowości 2. w zakresie umiejętności; -będzie potrafił swobodnie wypowiadać się w tematyce sprzedaży, finansów i księgowości -będzie umiał konstruować poprawne formy wypowiedzi w tematyce sprzedaży, finansów i księgowości -będzie potrafił efektywniej przeprowadzać rozmowy kontrahentami zagranicznymi -będzie w stanie lepiej panować nad własnymi emocjami 3. w zakresie kompetencji społecznych; -będzie miał umiejętność uzupełniania i doskonalenia własnej wiedzy -będzie miał kreatywną postawę -będzie miał zdolność do samooceny Istotną częścią „socjo-psychologicznego” aspektu jest też budowanie wiary we własne możliwości i zdrowej pewności siebie kursantów, które to poczucia muszą często wyprzedzać ich rzeczywiste umiejętności, i niejako otwierać na realny postęp.


Drukuj do PDF