Kategorie usług
 
Menu

Eksploatacja urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV - Kielce


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/30/9013/523601
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 650,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Marcin Przygodzki Telefon 413664971
E-mail mprzygodzki@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego osób chcących nabyć uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów prawa energetycznego, budowy urządzeń elektroenergetycznych, zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, rodzajów zagrożeń, zasad udzielania pierwszej pomocy, zagrożeń pożarowe - umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, potrafi przyjąć urządzenie elektroenergetyczne do eksploatacji, umie zachować się w przypadku porażenie prądem - ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Drukuj do PDF