Kategorie usług
 
Menu

Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/29/8282/522435
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 660,50 zł
Cena netto za godzinę 84,38 zł Cena brutto za godzinę 103,78
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-09
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 618102194
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu umów energetycznych Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - nauczy się unikać najczęściej popełnianych błędów Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF