Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski w pracy 1.1 Metodą Colina Rose (grupa 4-6)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/43371/520690
Cena netto 2 699,00 zł Cena brutto 2 699,00 zł
Cena netto za godzinę 107,96 zł Cena brutto za godzinę 107,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-27 Termin zakończenia usługi 2020-08-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-24
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wektor Wiedzy Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Wilk Telefon 172831004
E-mail a.wilk@wektorwiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie umiejętności rozumienia i komunikowania się w języku angielskim na poziomie B1+, według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Po kursie Uczestnik zna elementy gramatyki i zasady pisowni na poziomie średniozaawansowanym. Posiada znajomość słownictwa, w tym słownictwa z zakresu języka angielskiego biznesowego, na poziomie średniozaawansowanym. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw, szczególnie spraw typowych dla pracy. Posiada umiejętność komunikowania się w języku angielskim, potrafi radzić sobie w najczęściej spotykanych sytuacjach komunikacyjnych, w tym związanych ze środowiskiem pracy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi , szczególnie na tematy związane z pracą i biznesem.


Drukuj do PDF