Kategorie usług
 
Menu

Zasady prowadzenia ewidencji majątku jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) ze szczególnymi uwzględnieniem mienia komunalnego (gruntów, budynków, środków trwałych) w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym w 2020 r.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/9313/520572
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-18 Termin zakończenia usługi 2020-03-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-11
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Omówienie zasad prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w ujęciu merytorycznym i finansowo-księgowym. Usystematyzowanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących gospodarowanie, ewidencjonowanie i ujawnianie w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.


Drukuj do PDF