Kategorie usług
 
Menu

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce w jednostkach pomocy społecznej.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/22/9313/519287
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-10 Termin zakończenia usługi 2020-03-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-03
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Katarzyna Siwierska Telefon 223519323
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- poszerzenie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym omówienie wszystkich zmian ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wynikłych z obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r., - zrozumienie zagadnień prawnych związanych z prawem rodzinnym i prawami dziecka, w tym poznanie praktycznych rozwiązań związanych ze sprawami sądowymi w tym zakresie, - zapoznanie się z zasadami prawnego zaprzeczenia macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania w kontekście nowelizacji Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego), - zwiększenie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego mającej wpływ na ustalanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za świadczenia, w tym za dom pomocy społecznej, - pogłębienie wiedzy na temat ustanowienia i skutków prawnych kurateli, opieki prawnej, - zapoznanie z instytucją „kuratora reprezentującego dziecka” i możliwościami zastosowania w sprawach zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, - zapoznanie z najnowszym orzecznictwem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, - możliwość zadawania pytań i dyskusji w kwestiach trudnych i wątpliwych, - szkolenie poparte przykładami z praktyki jednostek organizacyjnych
Drukuj do PDF