Kategorie usług
 
Menu

Koordynator BIM - Szkoła Letnia BIM - Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/24165/518852
Cena netto 3 099,00 zł Cena brutto 3 099,00 zł
Cena netto za godzinę 24,21 zł Cena brutto za godzinę 24,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 128
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-03 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-02
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 2. Projektowanie architektury za pomocą cyfrowych narzędzi w technologii Building Information Modeling – Modeler BIM
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu bim.edu.pl WOJCIECH CIEPŁUCHA
Osoba do kontaktu Wojciech Ciepłucha Telefon 508877187
E-mail wsc@bim.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Stworzysz 5 projektów: pawilon punktu informacyjnego, projekt budowlany BIM 3D domu jednorodzinnego, wielobranżowy projekt budynku wielorodzinnego architektura + konstrukcje + instalacje, własny projekt w trakcie pracy samodzielnej i projekt symulacji procesu budowy. Dobry model BIM to taki, w którym jest dużo użytecznych informacji służących do optymalizacji i oszczędności. Korzystanie z uporządkowanych informacji o budynku przyspiesza podejmowanie trafnych decyzji.
Cel edukacyjny
Przygotowane ćwiczenia są efektem współpracy całego zespołu i są w pełni skoordynowane z różnymi branżami, które biorą udział w procesie inwestycyjnym, architektoniczno-budowlanym. Zadania będą dotyczyć nie tylko tworzenia modelu w 3D. Nauczymy Cię jak koordynować projekt w zespole i jak dzięki analizom szybko podejmować słuszne decyzje.
Drukuj do PDF