Kategorie usług
 
Menu

Zasady wprowadzania wyrobów z branży elektrycznej i elektrotechnicznej do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznaczenie CE.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/7675/518671
Cena netto 3 660,00 zł Cena brutto 4 501,80 zł
Cena netto za godzinę 228,75 zł Cena brutto za godzinę 281,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-28 Termin zakończenia usługi 2020-04-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-28
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Małgorzata Hajduk Telefon 32 704 0 100
E-mail malgorzata.hajduk@zetom.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie WIEDZY z zakresu wymagań stawianych producentom, importerom, dystrybutorom sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego obowiązujących Dyrektyw Europejskich Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE. Uczestnik będzie wiedział co to są dyrektywy nowego podejścia oraz jakich wyrobów dotyczą. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości podmiotów produkujących i wprowadzających wyroby z branży elektrycznej na rynki unijne.Uczestnicy zdobędą WIEDZĘ z zakresu informacji dotyczących Dyrektyw Nowego Podejścia odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, poznają wymagania sprzętowe dot.kompatybilności elektromagnetycznej oraz posiądą wiedzę nt. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Uczestnicy szkolenia nabędą odpowiednią wiedzę z zakresu oznakowania wyrobów znakiem CE. Poznają zasady oznakowania tym znakiem oraz konsekwencje złego oznakowania. Uczestnicy poznają specyfikę organów nadzoru rynków i procedur jakie im przysługują za niedostosowanie wyrobów do obowiązujących przepisów prawa. Każdy uczestnik nabędzie UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania wymagań wyżej wymienionych dyrektyw w odniesieniu do specyfiki sprzętu z branży elektrycznej i elektrotechnicznej, nauczy się opracowywać odpowiednią dokumentację oraz pozna wymagania dotyczące deklaracji zgodności i oceny zgodności wyrobów. Osoby biorące udział w szkoleniu nabędą UMIEJĘTNOŚĆ prawidłowego oznaczania produktów znakiem CE oraz sporządzania dokumentacji oceny zgodności. Uczestnicy uzyskają KOMPETENCJE SPOŁECZNE w zakresie komunikacji interpersonalnej w zespole, zdobędą umiejętności samokształcenia się, co wpłynie na lepszą pracę zespołu.


Drukuj do PDF