Kategorie usług
 
Menu

Negocjacje zakupowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/21/5672/518669
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 2 337,00 zł
Cena netto za godzinę 135,71 zł Cena brutto za godzinę 166,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-03 Termin zakończenia usługi 2020-08-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-28
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Pluta Telefon 509 967 043
E-mail mpluta@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Na poziomie umiejętności uczestnicy: - Będą potrafili rozpoznać profil komunikacyjny i negocjacyjny drugiej osoby aby skuteczniej budować relację zarówno w procesie negocjacji jak i poza nimi. - Zdobędą umiejętności modelowania zachowania partnera negocjacyjnego oraz animowania całego procesu negocjacji, - Nauczą się rozpoznawania i unikania interpretacji i sugestii - Wyćwiczą umiejętności stosowania technik wywierania wpływu w negocjacjach oraz obrony przed tymi technikami. - Wypracują najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia trudnych negocjacji - zwłaszcza tam gdzie wcześniej nie udało się znaleźć porozumienia. - Wypracują najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia negocjacji z klientami agresywnymi i stawiającymi zaporowe warunki - Zdobędą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych zwłaszcza w sytuacjach agresywnych i nieuprzejmych reakcji. - Nauczą się technik pozwalających przełamywać impas negocjacyjny i obniżanie emocji w rozmowie negocjacyjnej. - Nauczą się prawidłowych reakcji w sytuacji gdy rozmówca stosuje tricki negocjacyjne. Na poziomie postawy uczestnicy: - Zwiększą swoją pewność siebie w sytuacjach negocjacyjnych - Uświadomią sobie, że mają olbrzymi wpływ na przebieg negocjacji na każdym ich etapie - Wyrobią w sobie nawyk dobrego przygotowania do negocjacji i tworzenia BATNY. - Zmienią nastawienie do prowadzenia negocjacji – z problemu na wyzwanie
Cel edukacyjny
Na poziomie wiedzy uczestnicy: - Nabędą/ujednolicą wiedzę z zakresu mechanizmów negocjacji w specyfice swojej branży - Poznają techniki wywierania wpływu i NLP stosowane w negocjacjach i sposoby ich wykorzystania do „otwarcia” klienta na swoje argumenty - Zdobędą wiedzę z zakresu przygotowania do negocjacji i tworzenia poprawnej BATNY negocjacyjnej - Dowiedzą się, jakie są psychologiczne mechanizmy blokujące niektórych ludzi przed akceptacją innego niż „swoje” rozwiązania. - Dowiedzą się co wpływa na proces decyzyjny człowieka i jak operować różnorodnymi argumentami - Poznają aspekty prawne prowadzenia negocjacji (w zakresie dotyczącym ich pracy)


Drukuj do PDF