Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowane szkolenie Autodesk AutoCAD 3D


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/16/11353/516302
Cena netto 1 365,00 zł Cena brutto 1 365,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-11 Termin zakończenia usługi 2020-02-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-11
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
Osoba do kontaktu Rafał Kurhan Telefon +48 85 744 00 64
E-mail rafal.kurhan@bik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia będzie wiedział i zapozna się z zasadami rysunku przestrzennego - 3D, a ćwicząc wprowadzanie poleceń oraz edytowanie obiektów trójwymiarowych nabędzie umiejętności w zakresie konstruowania obiektów mechanicznych i architektonicznych. Uczestnik dowie się o zasadach rysunku przestrzennego 3D. Uczestnik będzie umiał i potrafił wprowadzać polecenia oraz edytować obiekty trójwymiarowe. Uczestnik nauczy się umiejętności w zakresie konstruowania obiektów mechanicznych i architektonicznych. Po szkoleniu uczestnik będzie zdawał sobie sprawę z wagi samokształcenia, doskonalenia i poszerzania wiedzy.
Drukuj do PDF