Kategorie usług
 
Menu

Scrum Product Owner


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/15/8397/515905
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 2 337,00 zł
Cena netto za godzinę 135,71 zł Cena brutto za godzinę 166,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-04 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-25
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy i praktycznych umiejętności budowania jakości w metodykach zwinnych. Po szkoleniu uczestnik Zdobycie przez Uczestnika wiedzy i praktycznych umiejętności budowania jakości w metodykach zwinnych. Po szkoleniu Uczestnik: będzie znał i rozumiał aspekty budowania jakości w metodykach zwinnych; będzie znał i rozumiał zakres obowiązków właściciela produktu; będzie potrafił tworzyć historyjki użytkownika (ang. user stories); będzie wiedział jakie są aspekty jakościowe tworzenia produktu; będzie wiedział i rozumiał jak istotne jest zrozumienie przez zespół podjętych zadań; będzie znał i rozumiał zagadnienia precyzujące odbiór produktu; będzie wiedział jakie są różnice pomiędzy metodykami i sposobami podejścia do problemu; nabędzie analityczną wiedzę niezbędną do wydajnej pracy w charakterze właściciela produktu; będzie potrafił korzystać z narzędzii „thinking-tools” które umożliwiają szybką i bezbłędną analizę problemów, identyfikację luk pojęciowych; będzie potrafił zdiagnozować bieżące i przyszłe problemy; jest otwarty na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju; nabędzie umiejętność koncentracji na praktycznych rezultatach rozwojowych organizacji z którymi / dla których pracuje.Uczestnik nabędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.


Drukuj do PDF