Kategorie usług
 
Menu

Prawo pracy 2020 - dokumentacja, umowy, regulaminy, wynagrodzenia (szkolenie online)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/14/21308/515527
Cena netto 999,00 zł Cena brutto 1 228,77 zł
Cena netto za godzinę 55,50 zł Cena brutto za godzinę 68,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-04 Termin zakończenia usługi 2020-05-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601 950 841
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, tworzenia regulaminów, rodzaju umów o pracę i umów cywilnoprawnych, ewidencji czasu pracy, wynagrodzeń za pracę, premii i ekwiwalentów , ZFŚS, PPK. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić dokumentacęi pracowniczą, tworzyć regulaminy, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, prowadzić ewiden-cję czasu pracy, wyliczać wynagrodzenia za pracę, premie i ekwiwalenty, prowadzić ZFŚS. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.


Drukuj do PDF