Kategorie usług
 
Menu

Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/14/5672/515300
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 845,00 zł
Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-28 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Pluta Telefon 509967043
E-mail mpluta@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S – uczestnik dowie się jak organizować swoją pracę, jak unikać marnotrawstw i jak stać się bardziej efektywnym M – udział w szkoleniu pozwoli na min. 20% zwiększenie efektywności pracy w ciagu dnia A – wspólnym celem wszystkich stron jest nauczenie uczestników szkolenia „jak zrobić więcej w tym samym czasie” R – cel jest realny i osiągalny dla wszystkich osób, które wprowadzą do swojej pracy poznane podczas szkolenia narzędzia T – zaraz po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł wdrożyć w życie poznane narzędzia i techniki, co natychmiastowo zwiększy jego efektywność
Cel edukacyjny
Celem szkolenia na poziomie wiedzy jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób eliminować straty czasu i materiałów w codziennych działaniach (identyfikacja marnotrawstwa). Zapoznanie uczestników z typowymi nawykami i przekonaniami utrudniającymi zarządzanie sobą w czasie (czasopożeracze i prokrastynacja). Przekazanie uczestnikom informacji jak poszczególne style osobowości podchodzą do zarządzania sobą w czasie jak również zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ze świata biznesu oraz kulturowymi różnicami w postrzeganiu czasu w biznesie Na poziomie umiejętności: nabycie przez uczestników umiejętności definiowania celów i efektów pracy oraz zastosowania praktycznych narzędzi, metod organizacji i planowania czasu, które pozwolą na lepsze priorytetyzowanie zadań (ALPEN, krzywa REFA, Reguła Parkinsona, Zasada 60 – 20 – 20, Metoda ABC, Zasada Pareto). Na poziomie kompetencji społecznych jest stworzenie uczestnikom szansy na uświadomienie sobie jaką perspektywę czasową posiadają i co z tego dla niego wynika.


Drukuj do PDF