Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie zwiększające kompetencje menadżerskie w zakresie zarządzania procesami, zmianą, wiedzą oraz finansami w przedsiębiorstwie.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/08/6982/511642
Cena netto 4 400,00 zł Cena brutto 4 400,00 zł
Cena netto za godzinę 314,29 zł Cena brutto za godzinę 314,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-22 Termin zakończenia usługi 2020-02-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-21
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników. Zwiększenie kompetencji w zakresie: Wiedzy: Uczestnik pozna zasady procesowego oraz strategicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, pozna cechy oraz parametry procesów, pozna metody gromadzenia i wykorzystywania wiedzy w organizacji, pozna rozwiązania z zakresu ICT wspierające zarządzanie wiedzą, pozna i nauczy się rozumieć wskaźniki finansowe oraz metody ich interpretacji, pozna także zasady i narzędzia zarządzania zmiana w przedsiębiorstwie. Umiejętności: Uczestnik będzie potrafił zidentyfikować procesy w organizacji oraz na podstawie wyników kontroli będzie potrafił zaproponować i wdrożyć zmiany w procesach tego wymagających, będzie potrafił wykorzystywać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające procesy, będzie potrafił dokonać analizy zasobów wiedzy oraz stworzyć mechanizmy ułatwiające dostęp do wiedzy oraz jej swobodny przepływ, będzie w stanie dostrzec ukryte koszty, sprawnie oszacować koszty i korzyści niematerialne. Kompetencji Społecznych: Uczestnik będzie etycznie postępował w organizacji, będzie potrafił tworzyć dobrą atmosferę w pracy, dążąc do poszerzania zasobów wiedzy w firmie.
Drukuj do PDF