Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie: Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w duchu Rodzicielstwa Bliskości


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/07/6982/510906
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 175,00 zł Cena brutto za godzinę 175,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-10 Termin zakończenia usługi 2020-04-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-01
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji pracy z dziećmi pracowników biorących dział w usłudze oraz implementacji zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowana przez nich działalność w zakresie opieki nad dziećmi będzie konkurencyjna na rynku, co znacznie wpłynie na rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym Szkolenia psychologicznego „Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w duchu Rodzicielstwa Bliskości” jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze opieki nad dziećmi w duchu Rodzicielstwa Bliskości, co wpłynie na jakość świadczenia usług w żłobkach i klubach dziecięcych. Na szkoleniu zostaną omówione takie zagadnienia jak: • Stosowanie Porozumienia Bez Przemocy w pracy opiekuna (NVC) • Komunikacja i praca z rodzicami dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kierującej się nurtem RB • Dbanie o własne granice i potrzeby w pracy opiekuna


Drukuj do PDF