Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie psychologiczne „Zabawa w pracy Opiekuna dziecięcego”


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/07/6982/510901
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 225,00 zł Cena brutto za godzinę 225,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-22 Termin zakończenia usługi 2020-02-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-21
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 518 795 217
E-mail biuro@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji pracy z dziećmi pracowników biorących dział w usłudze oraz implementacji zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowana przez nich działalność w zakresie opieki nad dziećmi będzie konkurencyjna na rynku, co znacznie wpłynie na rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym Szkolenia psychologicznego „Zabawa w pracy Opiekuna dziecięcego” jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze opieki nad dziećmi i rozpoznawania ich potrzeb. Podczas szkolenia zostanie omówiona rola zabawy w budowaniu więzi i pracy z dziećmi w wieku 0-3, jak również zostaną przedstawione techniki pracy z dzieckiem poprzez zabawę. Szczególny nacisk położony będzie na: • nawiązywanie więzi z opiekunami i grupą dzieci, co jest kluczowe w prawidłowej adaptacji dzieci do placówki; • związki zabawy z szeroko rozumianą nauką i rozwojem dziecka oraz rolę swobodnej zabawy w rozwoju dziecka; • roli zabawy w regulacji emocji, w szczególności lęku i złości.
Drukuj do PDF