Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce - 3-dniowe szkolenie w Zakopanem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/22/8282/507713
Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł
Cena netto za godzinę 70,42 zł Cena brutto za godzinę 86,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-25 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami i nadzoru nad inwestycjami budowlanymi. Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - nauczy się unikać najczęściej popełnianych błędów Kompetencje społeczne - uczestnik nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Drukuj do PDF