Kategorie usług
 
Menu

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B / Kierunek Kariera Zawodowa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/17/22354/505426
Cena netto 3 825,00 zł Cena brutto 3 825,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 255
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla kandydatów na instruktorów w zakresie prawa jazdy kat B. Szkolenie podstawowe.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c
Osoba do kontaktu Marta Zabiegaj Telefon 501 421 996
E-mail biuro@luz.krakow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu dla Kandyda na instruktora nauki jazdy kat. B i przygotowania do egzaminu państwowego dla kandydatów na instruktorów kat. B. Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego z kandydatami na kierowców na kursach prawa jazdy kat. B.


Drukuj do PDF