Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po B + kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy wraz opłatą za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/38355/504211
Cena netto 7 350,00 zł Cena brutto 7 350,00 zł
Cena netto za godzinę 33,41 zł Cena brutto za godzinę 33,41
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-27 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs prawa jazdy kat. D /po B/ - 80 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Podstawa prawna Ust. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , ust. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi z późniejszymi zmianami) oraz Rozp. Ministra z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OSK AUTOKURS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WORD, PUW Rzeszów
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS Henryk Żelasko
Osoba do kontaktu Henryk Żelasko Telefon +48606595158
E-mail hzelasko@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie kierowcy autobusu oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. D, D+E


Drukuj do PDF