Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kontrola NFZ - nowe zasady. Jak się przygotować i jak postępować w trakcie i po zakończeniu kontroli.


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/13440/504066
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł
Cena netto za godzinę 64,29 zł Cena brutto za godzinę 79,07
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-06 Termin zakończenia usługi 2020-04-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-03
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AGAMON II Spółka Jawna Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
Osoba do kontaktu Agnieszka Mieszczak Telefon +48 512 640 837
E-mail szkolenia@agamon.biz
Cel usługi
Cel biznesowy
Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ. Wdrożenie z życie wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia pozwoli na uniknięcie dotkliwych sankcji i kar finansowych w przypadku kontroli Funduszu.
Cel edukacyjny
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat istotnych zmian przepisów dotyczących kontroli NFZ, jakie weszły w życie w połowie 2019 roku. Zmieniona została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ogólne warunki umów. Uczestnicy dowiedzą się jakie są nowe zasady kontroli Funduszu i jakie prawa przysługują im w trakcie jej trwania. Poznają również zakres uprawnień kontrolnych Funduszu oraz dowiedzą się jak korzystać skutecznie z przysługujących praw i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ. Ponadto uzyskają wiedzę o tym, jak prawidłowo wypłacać podwyżki dla pielęgniarek, które finansowane są za pośrednictwem NFZ. Minister Zdrowia zapowiada kontrole również z tego zakresu.
Drukuj do PDF