Kategorie usług
 
Menu

Rozwijające zabawy muzyczno - ruchowe w żłobku wraz z myśleniem wizualnym, metodą wspierania rozwoju, edukacji, kreatywności i ciekawości dzieci.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/43889/504050
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 213,33 zł Cena brutto za godzinę 213,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-23 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko
Osoba do kontaktu Aleksandra Suchowiejko Telefon 609614977
E-mail aleksandra.suchowiejko@rozwojorganizacji.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zabaw wspomagających rozwój dziecka oraz myślenia wizualnego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu znaczenia zabaw wspomagających rozwój dziecka, wiodących metod edukacyjnych, które opierają się na wykorzystaniu ruchu, muzyki w wspieraniu rozwoju dziecka oraz budowania prawidłowych relacji społecznych podczas wspólnych zabaw ruchowych, z wykorzystaniem muzyki. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu przeprowadzania zabaw muzyczno-ruchowych opartych na znanych teoriach edukacyjnych (metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kinezjologia edukacyjna, teoria R. Labana, choreoterapia) oraz umiejętności z zakresu właściwego doboru zabaw muzyczno-ruchowych aby stymulować procesy komunikacyjne, usprawniać percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić ogólną sprawność ruchową u małych dzieci. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie świadomość znaczenia zabaw muzyczno-ruchowych w edukacji, rozwoju dzieci w żłobku, świadomość jak za pomocą dobrania właściwych zabaw muzyczno-ruchowych stymulować procesy komunikacyjne, usprawniać percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić ogólną sprawność ruchową u małych dzieci oraz świadomość znaczenia budowania prawidłowych relacji społecznych podczas wspólnych zabaw ruchowych, z wykorzystaniem muzyki. Myślenie wizualne to metoda wykorzystująca połączenie słów i prostych rysunków, zwiększająca efektywność pracy z dziećmi, rozwijająca kreatywność i twórcze myślenie.
Pomaga zrozumieć, przetworzyć, zapamiętać i przypomnieć sobie informacje, dane czy treści jakich codziennie wiele trafia do naszych głów. Angażuje wiele zmysłów jednocześnie oraz wspiera codzienną pracę zarówno podczas zajęć grupowych jak i indywidualnych z dziećmi. Na warsztacie uczestnicy poznają zasady, techniki i szablony oraz uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wizualizowania przekazywanych myśli, procesów i treści. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu poprawy zrozumienia procesów, treści i informacji, wspomagania procesów uczenia się i przekazywania wiedzy oraz zapamiętywania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu pobudzania kreatywności, twórczego myślenie i rozwijania naturalnego potencjału myślenia obrazami oraz będzie potrafił zwiększać koncentrację i skupienie u dzieci. Uczestnik nabędzie kompetencję społeczną jaką jest umiejętność koncentracji i skupienia.
Drukuj do PDF