Kategorie usług
 
Menu

Operator żurawi stacjonarnych - Mbon


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/13/34556/504016
Cena netto 1 665,00 zł Cena brutto 1 665,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 37
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-01-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia egzamin przed komisją UDT.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleń Zawodowych GREMA Małgorzata Respekta
Osoba do kontaktu Małgorzata Respekta Telefon +48 603 056 153
E-mail biuro@grema.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu budowy i obsługi żurawi stacjonarnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat przepisów i ustaw o Dozorze Technicznym oraz zajęć praktycznych polegających na opanowaniu przez kursantów umiejętności obsługi żurawi stacjonarnych. Realizacja kursu odbywa się poprzez przekazywanie wiedzy, umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji społecznych. Poprzez zajęcia teoretyczne kursanci zdobywają wiedze o zasadach BHP na stanowisku operatora, zapoznają się z budową i zasadami użytkowania żurawi, przygotowaniem urządzeń do bezpiecznej pracy, zapoznają się z rodzajami żurawi stacjonarnych oraz ich zastosowaniem w praktyce. W zakresie umiejętności praktycznych kursanci zdobywają wiedzę dotyczącą bezpiecznej i bezkolizyjnej pracy, rozwijają umiejętności pracy zgodnej z instrukcją i technologią urządzeń, potrafią ocenić ryzyko pracy i zagrożenia na danym stanowisku. Pozyskują wiedzę na temat obsługi i sterowania żurawiami stacjonarnymi, potrafią rozpoznawać usterki i diagnozować uszkodzenia oraz czytać dokumentację techniczną. Cel edukacyjny w zakresie kompetencji społecznych ma za zadanie nabycie przez kursantów umiejętności związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników, przestrzeganie zasad i przepisów BHP, określania możliwość przystąpienia do pracy w panujących warunkach atmosferycznych, dbanie o powierzony sprzęt, jego bezkolizyjną prace oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez UDT, a po jego pozytywnym zaliczeniu prowadzi do uzyskania przez kursantów uprawnień do podjęcia pracy na stanowisku operatora żurawi stacjonarnych.
Drukuj do PDF